Hale magazynowe-budowa, rodzaje, koszty

Powszechnie wiadomo, że hale magazynowe, budowa tych konstrukcji i przygotowanie do niej to stosunkowo skomplikowane zagadnienia. Obiekty tego rodzaju wykorzystywane są obecnie w wielu gałęziach biznesu. Każda z nich przeznacza halę magazynową do innych celów. 

Hale magazynowe, budowa – do czego są one wykorzystywane

Charakter hali magazynowej zależy często od tego, jakie jest jej przeznaczenie. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się działalnością produkcyjną obiekty te wykorzystywane są w celu przechowywania i magazynowania wytworzonych przez siebie towarów. Przedsiębiorcy wykonujący czynności związane z handlem hurtowym potrzebują hal magazynowych, aby gromadzić w nich jak największą ilość produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się działalnością spedycyjną i logistyczną, obiekty te niezbędne są do czasowego magazynowania przesyłek.

Jak można wywnioskować, hale magazynowe spełniają wiele zadań w różnych gałęziach biznesu. Mogą być w nich przechowywane wszelkiego rodzaju materiały, surowce oraz półprodukty i produkty, niezależnie od etapu procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach zajmujących się tego typu działalnością. Dodatkowo obiekty te pełnią funkcję ochronną w zakresie warunków atmosferycznych. Ponadto poprawiają wydajność funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw, dzięki wywieraniu bezpośredniego wpływu na sprawny przepływ towarów.

Hale magazynowe – budowa: jakie kroki należy podjąć przed przystąpieniem do realizacji inwestycji

Przed przystąpieniem do realizacji zasadniczej budowy hali magazynowej, inwestor powinien wykonać szereg czynności przygotowujących. Jedną z najważniejszych z nich jest oczywiście wybór wykonawcy zlecenia https://www.nowhal.pl/hale-namiotowe-opolskie/. Jedynie najbardziej wykwalifikowani fachowcy mogą skutecznie podjąć się tego przedsięwzięcia, dlatego warto poświęcić odpowiednią ilość czasu na wskazanie odpowiedniego specjalisty. Jednym z elementów procesu przygotowawczego jest także określenie przeznaczenia hali, jej charakteru oraz specyfikacji dotyczącej lokalizacji i wymiarów. Niezbędną czynnością jest także zaplanowanie budżetu przeznaczonego na ten cel. W planie finansowym należy zawrzeć wszelkie koszty, zarówno te oczywiste, jak i niespodziewane. Kolejnym koniecznym etapem przygotowań do rozpoczęcia budowy jest uzyskanie wszelkich zezwoleń wymaganych przez przepisy prawa. Następnie można przystąpić do złożenia zamówienia projektu hali magazynowej.

Hale magazynowe, budowa – rodzaje obiektów 

Współcześnie na rynku budowlanym oferowane są trzy podstawowe rodzaje hal magazynowych. Każdy z nich wymieniono i opisano poniżej.

Pierwszym rodzajem hal magazynowych są tzw. pomieszczenia tymczasowe. Do ich głównych zalet należy fakt, iż budowa tego typu obiektów nie wymaga uzyskania żadnych zezwoleń w formie decyzji administracyjno prawnych. Dzieje się tak, ponieważ cechą charakterystyczną pomieszczeń tymczasowych jest ich lekka, nieskomplikowana konstrukcja, w której nie wykorzystuje się fundamentów. Dodatkowo fakt ten zapewnia szybkość procesu budowy oraz jej stosunkowo niskie koszty. Pomieszczenia tymczasowe, z uwagi na swoje przeznaczenie nastawione na użytkowanie przez krótki okres, mają też swoje minusy https://www.nowhal.pl/hale-namiotowe-kujawsko-pomorskie/. Mianowicie są one niezbyt trwałe oraz bardzo podatne na niszczycielskie warunki atmosferyczne. Przez to nadają się tylko i wyłącznie do czasowego przechowywania surowców.

Drugi wariant to budynki murowane. Hale magazynowe tego typu są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych rozwiązań. Jako że są to obiekty wymagające stworzenia fundamentów i wykorzystania trwałego budulca, do ich wzniesienia konieczne jest uprzednie uzyskanie stosownych zezwoleń. Dodatkowo budowa murowanej hali magazynowej pociąga za sobą zdecydowanie większe koszty niż w przypadku pomieszczeń tymczasowych. Czas przeznaczony na wzniesienie tej konstrukcji również jest odpowiednio dłuższy. Zaletą tej budowli jest jej niepodważalna trwałość, dzięki czemu może być ona wykorzystywana bezpiecznie i przez długi czas. 

Trzecim rodzajem hal magazynowych są budowle stalowe. Rozwiązanie to jest coraz chętniej wykorzystywane przez przedsiębiorców. Mimo iż przed rozpoczęciem budowy tego typu obiektów konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, to dużym plusem w porównaniu do hal murowanych jest tutaj zdecydowanie krótszy czas wznoszenia. Do stworzenia budowli stalowych wykorzystywane są stalowe szkielety, a także wypełnienia ścian w postaci płyt składających się z wielu warstw. Koszt postawienia hali stalowej jest zbliżony do tego, który występuje w przypadku obiektów murowanych. Istotną zaletą w tym przypadku jest jednak fakt, iż rozbudowa budowli stalowej jest znacznie łatwiejsza, a jej ewentualna rozbiórka umożliwia odsprzedanie nawet 90% elementów konstrukcyjnych.

Same hale magazynowe, budowa tych obiektów oraz ich późniejsza obsługa wymagają poniesienia stosunkowo wysokich kosztów przez inwestorów decydujących się na skorzystanie z tego typu usług. Jak już zaznaczono, najtańszym rozwiązaniem są pomieszczenia tymczasowe. Wiąże się to jednak z ich niskim poziomem trwałości. Podobne koszty ponoszone są z kolei przez przedsiębiorców decydujących się na budowę hal murowanych oraz stalowych. Wynika to z materiałów użytych do ich wzniesienia, czasu potrzebnego do zrealizowania tej inwestycji oraz wysokiego poziomu trwałości.

Można zatem wnioskować, że najbardziej opłacalnym wyborem jest budowa stalowej hali magazynowej. Wymaga ona co prawda poniesienia stosunkowo wysokich kosztów, jednak rekompensatą są jej liczne zalety. Budowle stalowe są funkcjonalne, trwałe oraz nieskomplikowane w procesie budowy i ewentualnej rozbiórki.