Przewodnik turystyczny – czym się zajmuje, jakich wymaga uprawnień i jakie cechy są w tym zawodzie przydatne?

Przewodnik turystyczny - czym się zajmuje, jakich wymaga uprawnień i jakie cechy są w tym zawodzie przydatne?

Wiele osób po usłyszeniu pytania o swoją pasję, bez chwili namysłu odpowiada, że są to podróże. Taka forma spędzania czasu wiąże się przecież z odkrywaniem nowych miejsc. Dodatkowymi aspektami jest choćby poznawanie kultury obcego kraju czy odkrywanie gastronomii związanej z tym regionem. Przede wszystkim jednak w nowym miejscu wszystko wydaje się nowe, a tym samym za każdym rogiem kryje się coś wyjątkowego.

zwiedzanie Szczecin

zwiedzanie Szczecin

To wszystko sprawia, że tak popularny jest zawód przewodnika. Szczególnie że pozwala to nadać całej wycieczce szerszego kontekstu. Przewodnicy opowiadają o historii danego miejsca, prezentują ciekawostki oraz próbują nawiązać kontakt z klientami. W artykule odpowiemy na takie pytania jak np. czym zajmuje się przewodnik turystyczny? Jakie wyróżniamy kategorie w ramach tego zawodu? Jakie cechy powinna mieć osoba, która się tym zajmuje? Zostanie to przedstawione głównie na przykładzie Szczecina.

Różne uprawnienia przewodników turystycznych

Od razu należy wyróżnić 3 podstawowe rodzaje uprawnień, które determinują to, czym dokładnie będą zajmować się przewodnicy. W ten sposób wyróżniamy przewodników górskich, terenowych oraz miejskich. W ramach tego artykułu największy nacisk zostanie położony na ten ostatni wariant. W tym pierwszym przypadku ważna jest nie tylko wiedza, ale również umiejętność odnalezienia się w górach i niejednokrotnie umiejętność zarządzania kondycją uczestników. Przewodnik terenowy najczęściej prowadzi klientów przez jakąś konkretną trasę, która prowadzi zwykle przez pewne województwa, powiaty czy gminy. Gdy słyszymy, że ktoś jest przewodnikiem, w pierwszej kolejności powinniśmy poprosić o sprecyzowanie funkcji, którą wykonuje.

Przewodnik turystyczny – czym się zajmuje

Przewodnik turystyczny - czym się zajmuje, jakich wymaga uprawnień i jakie cechy są w tym zawodzie przydatne?Przewodnik po Szczecinie nadal nie daje nam pełnej informacji na temat tego, czym ta osoba dokładnie się zajmuje. Przede wszystkim taka osoba może oprowadzać przez miasto, tłumacząc jego zawiłości w sprawach historycznych i kulturowych. Może też mieć nieco węższą specjalizację, ale za to opowiadaną z jeszcze większą szczegółowością. Mowa tutaj o oprowadzaniu przez poszczególne muzeum albo choćby przez konkretny teren np. historyczne centrum miasta. Zwiedzanie Szczecina jest znacznie przyjemniejsze, a także nabiera znacznie szerszego kontekstu w sytuacji, gdy nastąpi skorzystanie z pracy przewodnika. To świadczy o tym, jak wartościowy to jest zawód. Wymaga on przede wszystkim pasji do miejsc, o których trwają opowieści oraz umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z turystami. Należy docenić trudność tej pracy, w której samo posiadanie dużej ilości wiedzy jest niewystarczające. Samo podejście również może być różne. Niektórzy stosują taktykę ciągłego opowiadania i przekazywania jak największej ilości szczegółów. Dla innych najważniejsze jest złapanie wspólnego języka z publicznością, co pozwoli dostosować wypowiadaną treść do konkretnych osób. Nie ma złotego środka, co sprawia, że zawód przewodnika nie jest łatwy. Jednocześnie dzięki temu automatycznie się on jednak ciekawszy. Niezależnie od tego czy mówimy o przewodnikach po mieście, czy też po górach, chociaż pomiędzy tymi dwoma wariantami występuje kilka istotnych różnic.

Jakie uprawnienia trzeba mieć, żeby móc zostać przewodnikiem?

Każdy może zostać przewodnikiem, ale konieczne jest zdobycie do tego odpowiednich uprawnień. Do tego również trzeba spełnić kilka czynników. Konieczne jest ukończenie osiemnastego roku życia. Tylko osoby pełnoletnie mogą starać się o te uprawnienia. Jednocześnie osoba musi posiadać średnie wykształcenie i być niekarana. Kolejnym aspektem jest konieczność odbycia szkolenia (które zawiera zarówno przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne). W przypadku przewodników górskich istnieje dodatkowe rozróżnienie w zależności od trudności trasy. Warto pamiętać, że możemy starać się o pracę zarówno, korzystając z usług jakiejś firmy, jak i założyć działalność samemu. Druga sytuacja jest bardziej niepewna finansowo, ale jednocześnie może prowadzić do uzyskania jeszcze lepszych wyników.

Jaki powinien być przewodnik?

Wiemy już, czym zajmuje się przewodnik, jakie wyróżniamy rodzaje tego zawodu oraz poznaliśmy uprawnienia, które można osiągnąć. To jednak jeszcze nie gwarantuje sukcesu i pozytywnej oceny wśród klientów. Chyba każdy przewodnik chciałby przekazywać swój entuzjazm i w rezultacie spełniać wymogi stawiane przez osoby, które korzystają z jego usług. Jaki powinien być przewodnik? Na pewno powinien być otwarty na ludzi i potrafić wyczuć ich nastroje. Każda grupa jest inna, a dostosowanie opowiadanej treści do indywidualnych potrzeb nie jest łatwe i wymaga dużego zrozumienia ludzi. Osoba o odpowiednim poziomie otwartości będzie potrafiła nawiązywać kontakty z ludźmi i wiedzieć, kiedy można zażartować, a kiedy podać więcej informacji. Oczywiście podstawą jest posiadanie odpowiedniego poziomu wiedzy. O tą jest z kolei trudno, jeśli brakuje pasji w stosunku do miejsca, o którym się opowiada. Przewodnicy po Szczecinie powinni uważać to miasto za piękne i ciekawe, bo tylko wtedy będą umieć przekazać te pozytywne odczucia do odbiorców. Ważna jest również znajomość języków obcych.