Ubezpieczenie domu lub mieszkania: co trzeba o tym wiedzieć?

Ubezpieczenie domu lub mieszkania to opcja, którą powinien rozważyć każdy posiadacz własnych czterech kątów. Co jednak najpierw warto wiedzieć o tej formie ubezpieczenia?

Czym jest i jak działa ubezpieczenie domu lub mieszkania?

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie domu lub mieszkania to polisa mająca oferować nam ochronę na wypadek określonych sytuacji. Praktyka dowodzi, że nadal wielu posiadaczy domów czy mieszkań nie decyduje się na wykupienie ubezpieczenia. Co więcej, sporo konsumentów jest przekonanych, iż tego rodzaju polisa po prostu z definicji musi cechować się znacznymi kosztami. W rzeczywistości zaś ubezpieczenie domu lub mieszkania to, w zależności od oferty konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, koszt w granicach 300-500 złotych rocznie.
Pieniądze te najczęściej płacimy w składkach miesięcznych, co dodatkowo zmniejsza obciążenie naszych codziennych finansów. W umowie z towarzystwem można jednak zawrzeć klauzulę, która zobowiązuje nas do zapłaty składki ubezpieczenia w sposób jednokrotny w skali roku, co w niektórych wypadkach może być dobrym rozwiązaniem.

Standardowo ubezpieczenie domu lub mieszkania ma zapewniać nam ochronę finansową na wypadek wystąpienia określonych zdarzeń. W szczególności polisa ubezpieczeniowa tego rodzaju obejmuje takie sytuacje, jak:

 • 1. Pożar budynku, o ile nie został on zawiniony przez osobę ubezpieczoną
 • 2. Kradzież, włamanie oraz ewentualne następstwa tychże
 • 3. Uszkodzenia nieruchomości na skutek określonych zjawisk atmosferycznych(tutaj koniecznie trzeba jednak zapoznać się z umową ubezpieczeniową)
 • 4. Wybuchy gazu w budynku oraz inne tego rodzaju zdarzenia

Do uruchomienia polisy dochodzi w momencie, w którym nastąpi jedno ze zdarzeń objętych ochroną. W tym wypadku firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłacenia nam sumy ubezpieczenia, z której będziemy mogli np. pokryć zaistniałe straty finansowe. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie domu lub mieszkania zawsze będzie zawierać określone klauzulę wyłączające odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej. Przed podpisaniem umowy zawsze należy więc bardzo dokładnie zapoznać się z umową określającą warunki ubezpieczenia oraz ewentualne wyłączenia z ochrony.

Polecamy także:

W jakich wypadkach ubezpieczenia domu lub mieszkania może nie zostać wypłacone?

Co do zasady, ubezpieczenie domu lub mieszkania powinno zawierać podobną listę wyłączeń niezależnie od oferty danego ubezpieczyciela. W szczególności więc polisa nie będzie obejmować ewentualnych szkód wynikłych z takich sytuacji, jak:

 • 1. Świadome działanie ubezpieczonego
 • 2. Działania nierozważne, w wyniku których doszło np. do wystąpienie pożaru
 • 3. Szkody powstałe na skutek niektórych zjawisk atmosferycznych, w tym przede wszystkim powodzi 
 • 4. Szkody zaistniałe w sytuacji wprowadzenia przez rząd stanu wyjątkowego czy też stanu klęski żywiołowej

Na tym jednak lista możliwych wyłączeń z ubezpieczenia się nie kończy. Należy mieć na uwadze fakt, że firmy ubezpieczeniowe zawsze starają się możliwie jak najlepiej zadbać o swoje finanse. W praktyce będzie to oznaczać, że umowa o ubezpieczenie domu lub mieszkania nie tylko gwarantuje nam ochronę na wypadek określonych zdarzeń, lecz także nakłada na nas określone obowiązki.

W umowie z towarzystwem ubezpieczeniowym mogą więc znaleźć się między innymi zapisy mówiące o konieczności:

 • 1. Dokonywania regularnych przeglądów technicznych budynku oraz określonych części mieszkania
 • 2. Posiadania drzwi antywłamaniowych oraz innych form ochrony przeciw włamaniom
 • 3. Odpowiednie i bezpieczne użytkowanie domu lub mieszkania
 • 4. Konieczności regularnego i terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych

Każdy z wymienionych punktów ma znaczenie niebagatelne z perspektywy interesów posiadacza domu lub mieszkania, ponieważ może skutkować brakiem wypłaty sumy ubezpieczenia.

Jak czytać i analizować umowę o ubezpieczenie domu lub mieszkania?

Pierwsza i najważniejsza zasada mówi o tym, aby zawsze i bez wyjątku naprawdę dokładnie zapoznać się z dokumentacją. Powinniśmy znać i rozumieć wszystkie bez wyjątku punkty. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których może nastąpić wyłączenie ochrony.
Jeżeli dany punkt wydaje się nieprecyzyjny lub dwuznaczny, dobrze będzie porównać przedstawioną nam umowę z warunkami oferowanymi przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe. Niestety zdarza się bowiem, że zwłaszcza tańsze polisy ubezpieczeniowe cechują się nadmiernie skomplikowaną konstrukcją, co prowadzi klienta do konfuzji. Ubezpieczenie domu lub mieszkania to zawsze fundamentalny wręcz element ochrony naszej sytuacji finansowej i życiowej. Chociażby dla tej przyczyny naprawdę nie warto decydować się na potencjalnie ryzykowną umowę ze względu na oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali roku.

Jak porównywać ze sobą warunki ubezpieczeń?

Obecnie w internecie znajdziemy co najmniej kilka dobrych i sprawdzonych porównywarek ubezpieczeń domu i mieszkania. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsza porównywarka czy ranking obrazuje jedynie najbardziej podstawowe parametry polisy.
Istotnym elementem weryfikacji danego ubezpieczyciela jest sprawdzenie opinii, jakie na jego temat mają osoby, które korzystają lub korzystały z polisy ubezpieczeniowej. Warto także czytać szczegółowe opisy ofert publikowane na dobrych branżowych portalach.
Jednak niezależnie od kroków opisanych powyżej, główną metodą weryfikacji rzetelności firmy ubezpieczeniowej zawsze jest dokładne czytanie dokumentacji przed jej podpisaniem.